#1: begrijpt iemand hedendaagse kunst nog wél?


De meesten van ons kunnen een kleurrijk landschap van Van Gogh of een portret van Rembrandt waarderen, alleen al vanwege de ambachtelijke precisie waarmee deze werken zijn gemaakt. Voorkennis is daarbij niet vereist.


Bij kunst van nu, daarentegen, ligt het gecompliceerder. Je raakt meestal niet gegrepen door gewoonweg naar het werk te kijken. Bij hedendaagse kunst spelen schoonheid en vakmanschap namelijk vaak een ondergeschikte rol, maar staat juist het concept voorop. Als toeschouwer moet je harder werken: niet alleen kijken, maar ook daadwerkelijk proberen te begrijpen wat de kunstenaar met het werk heeft bedoeld. Dat is niet altijd makkelijk. Vooral niet als enige uitleg ontbreekt, of als er een bordje bij het werk hangt met daarop een ondoorgrondelijke tekst. Hoe interpreteer je bijvoorbeeld een werk dat slechts bestaat uit een plastic tuinstoel, met daaraan vastgelijmd een loden pijp?


Over het belang van de toegankelijkheid van hedendaagse kunst bestaat veel onenigheid. Sommigen menen dat kunst niet per se begrepen hoeft te worden, of dat je er simpelweg wat meer je best voor moet doen. Anderen zijn sceptisch, bewerende dat hedendaagse kunst alleen besteed is aan een groepje elitaire ingewijden. Doen die alsof ze het begrijpen, terwijl ze er eigenlijk net zo weinig van snappen? Of begrijpen zij het wél, maar zijn ze niet bereid het goed uit te leggen?


Ervan uitgaande dat begrip mogelijk is, blijven er nog steeds vragen over. Is begrip van het werk een vereiste om het te kunnen waarderen? En, zo ja, wiens taak is het om dat begrip te kweken? Van de kunstenaar, het museum of toch het publiek zelf? En dan zijn er ook nog zij die zeggen dat elke vorm van uitleg uit den boze is, omdat dat afdoet aan het werk.


Deze kwesties vormen het onderwerp van de eerste aflevering van on/kunst, een driedelige programmareeks over de zin en onzin van hedendaagse kunst. Aan de hand van verschillende werken zullen we nadenken over de (on)toegankelijkheid van de kunst die in onze tijd wordt gemaakt.


De avond zal bestaan uit een mini-kunstcollege (dus je hoeft niet bang te zijn om basiskennis te missen), een performance, en een paneldiscussie.


We zijn heel trots om aan te kondigen dat Luuk Heezen de avond zal modereren. De andere sprekers zullen in de aanloop van het evenement op deze website en op Facebook worden aangekondigd.
Datum: 2019-02-14
Locatie: LAB111
Inloop: 19:30
Aanvang: 20:00Sprekers:

Spreker 1
Spreker 2
Spreker 3
Spreker 4
Spreker 5
Spreker 6